måndag 28 maj 2007

Skattereform kan ge många nya jobb


En höjning av den gräns där statlig inkomstskatt betalas skulle ge Sverige många nya jobb. Det säger OECDs skatteexperter som i dag och imorgon deltar i ett internationellt skattemöte med Svenskt Näringsliv som värd. Jeffrey Owens och Jens Lundsgaard, skatteexperter i OECD, var i huvudsakpositiva till de ambitioner som den svenska regeringen har på skatteområdet. Det totala skattetrycket i Sverige är högt - det högsta inom OECD. Sverige har en hård konkurrens från lågskatteländer, bl.a. Irland och Baltikum. En annan konkurrensfaktor är skattesystemets enkelhet. Svenska politiker har haft för stora ambitioner att använda skatterna i alltför många politiska syften, vilket bidragit till ett komplext skattesystem. Det är viktigt att skattesystemet ger incitament till arbete. Jobbavdragkombinerat med sänkt ersättning vid arbetslöshet är bra. Just denn akombination är förutsättning för att ge önskade effekter på sysselsättningen och samhällsekonomin. OECD-experterna menar dock att i princip är en bättre - och billigare - väg till många nya jobb att höja gränsen för den statliga inkomstskatten med exempelvis 100 000 kronor.Då skulle många människor i ganska vanliga jobb finna det mera lönsamt med extra arbetsinsatser.

Inga kommentarer:

 
Personligt bloggar
Blogglista.se