torsdag 8 januari 2009

Nytt jobb inom chefsjobb, management och chefsrekryteringar

Här presenteras de bolag som är specialiserade inom den här sektorn. Några av bolagen jobbar även med andra sektorer medan vissa är nischade inom Management, Chefsrekrytering och Executive Search.

POTENTIELLA ARBETSGIVARE:
• Näringsliv
• Offentlig sektor

EXEMPEL PÅ JOBB I DENNA SEKTOR:
• Administrativ chef
• Affärsområdeschef
• Ekonomichef
• Försäljningschef
• IT-chef
• Logistikchef
• Marknadschef
• Personalchef
• Produktionschef
• Teknisk chef
• Verkställande direktör

SEKTORREFLEKTION 2009:
• Självsanerad sektor där tidigare många ”mellanchefer” fått gå. Stort utbud på kompetens.

HUR SER ARBETSMARKNADEN UT?
(skala från 1-10 där 10 är bäst)

• Kort sikt, 0-3 månader: 6
• Medlång sikt, 3-12 månder: 6
• Långsikt 1-3 år: 7

Inga kommentarer:

 
Personligt bloggar
Blogglista.se