onsdag 17 oktober 2007

Sikta mot stjärnorna - hitta en mentor


Det här hittade jag i StepStones eminenta karriärcenter (se länk).

Personlig vägledning, hjälp och stöd gör att du kan åstadkomma mer
De flesta personer håller med om att de skulle kunna åstadkomma mer i arbetslivet om de hade någon form av personlig vägledning, hjälp och stöd. En sådan vägledning kan man få genom en mentor, som ofta fungerar som ett bollplank, en vän, en rådgivare och en vägvisare. En bra mentor kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av dina förutsättningar och avancera i karriären.

EMC (European Mentoring Centre) - en ideell organisation med syfte att främja mentorskap - definierar mentorskap som "hjälp av en person till en annan i att göra betydelsefulla övergångar i kunskap, arbete eller tänkande". Förutom att förbättra personalens allmänna uppträdande, identifierar EMC flera konkreta vinster med mentorskap, t.ex. förbättrad planering, inlärning, stresshantering och kommunikationsfärdighet.

Mentorer - vem behöver dem?
Enligt EMC har mentorskapet i Europa nyligen utvidgats från att ursprungligen ha varit en aktivitet huvudsakligen riktad mot nyanställda till att vara ett alternativ för "alla som kan ha nytta av att hämta kunskap från en mer erfaren person".

I boken Coaching and Mentoring pekar de engelska experterna Eric Parsloe och Monika Wray på en mängd grupper som kan ha nytta av mentorskap i företagsmiljö:

nyanställda och praktikanter
handikappade eller eftersatta personer
anställda som står inför en yrkesförändring, friställning eller avgång
anställda som uttrycker en önskan att leda sin egen utveckling
chefspersoner som vill vidareutveckla sin ledarskicklighet.
Vad gör en bra mentor
Alla är inte skapade för mentorskap. Mentorer måste besitta emotionell mognad och motivation, såväl som ett äkta intresse av att utveckla andra personer yrkesmässigt och mänskligt.

Den europeiska onlineresursen "The Coaching and Mentoring Network", förklarar att de mest kompetenta mentorerna vet hur de hittar en balans mellan att hjälpa och vägleda och att "underhjälpa" för att undvika för mycket beroende. Generellt ska en bra mentor erbjuda följande:

nya perspektiv
nya utmaningar
uppmuntran
hjälp att upprätthålla motivationen
hjälp med att sätta upp och uppnå mål.
Hitta en mentor
Det kan vara svårt att hitta rätt vän, partner, arbetsledare eller kollega som kan fylla rollen som mentor. Det finns tre grundläggande sätt att skaffa sig en mentor:

Mentorer som anställs av arbetsgivaren - Det vanligaste sättet att skaffa sig en mentor är att arbetsgivaren strukturerar förloppet och utser mentorer till mindre erfarna anställda. De flesta sådan program bevarar ett element av flexibilitet, så att den anställde kan hitta någon mer lämplig om relationen inte fungerar.
Mentorer som väljs av den anställde - En annan möjlighet är att de anställda väljer sina egna mentorer. En del företag stöder kamratrelationer där individer hittar varandra inom företaget. De anställda kan även leta efter en mentor externt genom att söka upp någon de litar på, som kan ge den rätta blandningen av utmaningar och vinster.
Mentorer som utvecklas naturligt - Många mentorer hittas på informella grunder. The Coaching and Mentoring Network hävdar att de bästa relationerna utvecklas naturligt när två personer anpassar sig till varandra och antar rollen av mentor och lärjunge.
Få mentorskap att fungera
Parsloe och Wray betonar att resultatet av alla mentorskap till stor del beror på kvaliteten på förhållandet mellan de inblandade personerna. För att uppnå en framgångsrik relation ska du tänka på följande:

Se till att personkemin stämmer - Innan mentorskapet börjar är det viktigt att se till att båda parterna delar värden och har en grundläggande förståelse för varandra. Du ska föreslå en försöksperiod för att inte fastna i en relation som inte fungerar.
Definiera relationen - Vid början av mentorskapet ska förväntningar och regler anges för att täcka förtroendefrågor, gränser och roller. Program som formellt leds av företaget har ofta skrivna riktlinjer men i avsaknad av sådana kommer förtroendet mellan dig och din mentor att vara en nyckelfaktor.
Utvärdera relationen - För att mentorskapet ska utvecklas är det viktigt att med jämna mellanrum utvärdera relationen. Utvärderingen görs ibland formellt genom att implementera företagsfeedback och undersökningsprocedurer. Den mellanmänskliga karaktären av mentorskap innebär emellertid att utvärderingen ofta bäst överlåts åt de inblandade personerna.

Inga kommentarer:

 
Personligt bloggar
Blogglista.se