onsdag 28 februari 2007

CV för erfarna

Ett CV är personligt och därför kan man inte ge den "riktiga" lösning på, hur ett CV ska se ut. Man kan dock ge några riktlinjer. Ett CV kan utformas på olika sätt:

Funktionsuppdelat CV - Här framgår det vad man kan, vilken kompetens man har och arbetslivserfarenheter.
Kronologiskt CV - Det klassiska CV som fokuserar på datum/år och tidigare arbetsgivare.

Det är viktigt att man anpassar sitt CV till det arbete man söker. Det är lättast att anpassa ett funktionsuppdelat CV. I det kronologiska CV är man bunden av den kronologiska ordningen.

Om man önskar anpassa sitt funktionsuppdelade CV till ett konkret arbete eller företag, kan man ändra på ordningen av kvalifikationerna så, att de passar till det aktuella arbetet. Om man t.ex. söker ett chefsjobb, ska erfarenhet av sådant arbete vara en av de första rubrikerna. Om man däremot söker arbete utan chefsansvar, kan sådan erfarenheter komma längre ner på listan eller helt uteslutas.

Ett CV ska ge mottagaren ett intryck av vilken slags person mottagaren har att göra med. Det ska visa din karaktäristika, som är kännetecknande för dina arbetslivserfarenheter och vilka resultat du har uträttat och uppnått.

Undvik att göra ett "gravstens CV", vilket betyder ett CV som bara radar upp titlar och datum. Beskriv i stället innehållet av ditt arbete, vilka ansvarsområden du har haft, arbetsuppgifter, uppnådda resultat, avdelningens storlek, etc. Kom ihåg att ditt CV ska vara en god reklam för dig.

Ett CV bör innehålla följande:

översikt
namn, adress, tel.nr. och ev. e-mail
resumé
kvalifikationer (yrkesmässiga)
arbetslivserfarenheter
utbildning
relevanta kompletterande kurser
språkkunskaper
IT-kunskaper
andra relevanta upplysningar (personliga kvalifikationer, fritidsintressen, personliga data dvs familjeförhållande, m.m.

Exempel på ett funktionsuppdelat CV


--------------------------------------------------------------------------------

Namn Efternamn
Adress
Postnummer Ort
Tel.nr.:

CV

RESUMÉ

Jag är 35 år och har i 13 år varit sysselsatt inom revision och bokföring. Dessutom har jag genomfört en vidareutbildning i redovisning.

Jag har arbetat som revisor och kamrer. De sista fyra åren har jag arbetat som assistent på Lokala Skattemyndigheten.

YRKESMÄSSIGA KVALIFIKATIONER

I huvudsak har jag kvalifikationer inom de tre nedan beskrivna områdena.

Redovisning

utarbetning av månads- och kvartalsbokslut
budgetarbete
reskontra och lagerstyrning
kontroll och revision av företag
lönekontorist
erfarenheter av momsredovisning och kassarapporter

Externt samarbete

kundkontakt via telefon
svara på förfrågningar ifrån medborgare och kollegor i andra avdelningar
samarbete med offentliga myndigheter, banker och advokater
revision på företag
Språk och IT
goda kunskaper i engelska, som just kompletterats med en genomförd intensivkurs
arbetserfarenhet av redovisningsprogrammet SAP
arbetserfarenhet av Word och Excel


ARBETSLIVSERFARENHETER


1983 - 1984 Produktassistent på Happy Production AB, Sommarstad
1985 - 1987 Bokhållare på revisionsbyrån T.P. Johansson, Gulköping

1987 - 1991 Revisor på T.P. Johansson, Gulköping
1991 - 1993 Föräldrarledig
1993 - 1995 Vikariat som revisionsassistent på Uniflet AB, Sommarstad
1995 - Assisten på Lokala Skattemyndigheten, Sommarstad


UTBILDNING


1980 Färdig med grundskolan
1983 Studentexamen
1984 Vidareutbildning i ekonomi på högskolenivå
1999 Vidareutbildning i redovisning

FRITID OCH PRIVAT

På min fritid spelar jag badminton en gång i veckan och följer mina barn i deras aktiviteter.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Använde mig av www.cvfabiken.se för CV. Blev riktigt bra faktiskt, men det kostar ju som sagt en krona. :)

Anonym sa...

www.cvfabriken.se

 
Personligt bloggar
Blogglista.se